Ing. Petr Novák, Brno
+420 724 697 448
energ.auditor@seznam.cz

Kdo je povinen vlastnit průkaz energetické náročnosti budov (PENB)?

Toto stanovuje Novela zákona č. 318/2012, která říká:
Vlastník, stavebník, nebo společenství vlastníků jednotek, je povinen zajistit zpracování PENB:

a)

PRODEJ 2009 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2019
Ucelená část budovy (byty, nebyt.prostory)   ANO            
Rodinný dům   ANO            
Bytové domy – celek   ANO            
Budovy veřejné moci   ANO            
Administrativní budovy   ANO            

b)

PRONÁJEM 2009 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2019
Ucelená část budovy (byty, nebyt.prostory)           ANO    
Rodinný dům   ANO            
Bytové domy – celek   ANO            
Budovy veřejné moci   ANO            
Administrativní budovy   ANO            


c)

UŽÍVÁNÍ 2009 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2019
Ucelená část budovy (byty, nebyt.prostory) PLYNE Z POVINNOSTI BYTOVÝCH DOMŮ A ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV
Rodinný dům                
Bytové domy – celek       EVP >
1500 m2
    EVP >
1000 m2
EVP >
1000 m2
Budovy veřejné moci     EVP >
500 m2
  EVP >
250 m2
     
Administrativní budovy       EVP >
1500 m2
    EVP >
1000 m2
EVP >
1000 m2
Novostavby/větší změny stávajících budov a rekonstrukce nad 1000m2 VŠECHNY JIŽ NYNÍ


d)

Při větších změnách dokončené budovy (tj. zásah do obálky budovy nad cca 25% její celkové plochy nebo změna TZB)


Pozn.: EVP – energeticky vztažná plocha – je to plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálka budovy.

© Tomáš Novák 2020